mandag 7. mars 2011

Digitalarkivet, søk i "alle basar"

Jeg har prøvd søk i ”alle basar” i ca et års tid, men ikke stolt helt på det da jeg ikke har funnet de personene jeg testet ut.

Som test brukte jeg bl.a. emigrantprotokollen og søkte etter min bestefar og hans søster. De finnes begge i emigrantprotokollen fra Ålesund. I ”alle basar” søket skrev jeg nøyaktig de samme navn som de var reg. med i emigrantprotokollen, men jeg fikk ikke noe tilslag.
Jeg antok at alt ikke var lagt til alle baser funksjonen enda og lot det bli med det.

Da Laila for vel en uke siden skrev om dette i et blogginnlegg testet jeg søket igjen, men fortsatt ingen tilslag på de søkte personer.

Etter en henvendelse til Digitalarkivet for å få en forklaring sier de at de ikke vet med sikkerhet hva årsaken er. De tror kanskje det skyldes at det er oppgitt alder og ikke fødselsår i kolonnene for dette. Står det ikke fire siffer i kolonnen for fødselsår klarer ikke systemet å regne ut fødselsåret og da blir ikke personene tatt med. Mine to testpersoner er oppført med alder.

Videre sier de at alle data vil bli flyttet til et nytt søkesystem i løpet av året og da vil det ikke bety noe om det er et eller flere siffer.

Dette må vel også gjelde de andre basene som er knyttet til søket i "alle basar".

Den som venter på noe godt venter antagelig ikke forgjeves.