onsdag 22. juli 2009

Turistbåtanløp II

Jeg burde sjekket flere kilder da jeg 16 juli skrev om det første turisbåtanløpet i Molde og på Veblungsnes. At første turistbåt ankom Veblungsnes i 1883 er nok riktig, men for Molde sitt vedkommende var dette feil..

Det første anløpet av en turistbåt med betalende passasjerer i Molde var to år før Veblungsnes, altså i 1881. Men allerede så tidlig som 1851 kom det første turistskipet til Molde, riktignok en privat lystyacht uten betalende passasjerer.

Om det var flere anløp i 1881 vet jeg ikke. Men rundt 15 juli det året lå det en engelsk turistbåt i Molde og fra denne dro seks turister og to roere i en skyssbåt innover fjorden til Veblungsnes. Da de nærmet seg kaia på Veblungsnes blåste det plutselig opp"en orkanaktig storm" og båten kantret. De engelske turistene Miss Clara Lovell og Mr. Yasiach Hadfield Evans samt den ene skysskaren druknet, mens de fem andre ble reddet.
Clara Lovell skal først ha blitt berget, men glapp taket da hun grep fatt i hvelvet på båten og ble trukket ned med strømmen.
De tre druknede ble funnet. Frk Lovell ble gravlagt ved Grytten kirke på Veblungsnes, Mr. Evans ble sent til hjemstedet Haydock i England.

Clara Lovells familie sendte penger til kirken og for de ble det innkjøpt en alterbrødeske i sølv som fortsatt er i bruk.

Skysskaren var den 25 år gamle (f.år i kirkeboka er nok feil) Knut Johannesen fra Molde. Han ble gravlagt i Molde.

Det ble sagt at ingen hadde opplevd slikt uvær tidligere, Stormkastene kom fra syd-sydvest og Veblungsnes var "innhyllet i sjørokket". Det ble også fortalt at kirka på Vågstranda ble flyttet ca to meter utenfor murkanten under dette uværet.

Når det gjelder anløp av turisbåter skal det i 1893 ha vært 61 utenlandske og 27 norske båter i Molde. I 2008 var det som nevnt "kun" 41 anløp.

mandag 20. juli 2009

Marit Vassause

Etter 4 uker med sol og varme nesten hver dag måtte det komme, skikkelig regnvær og betydelig kjøligere. Jorda og skogen trenger regn det er vi alle enig om, men ikke akkurat i dag.
Gamle værtegn sier nemlig at regner det i dag 20 juli vil det bli regn og dårlig vær i flere uker fremover. Sommeren er vel ikke over allerede ?

Dagen i dag kalles Marit Vassause eller Margrete-/Margitmesse.
Navnet Marit Vassause ble brukt som en merkedag for været i tiden som kommer, ble været slik at høyet ble tørt? Dette var menig mann opptatt av.

Margitmesse var det kirkelige navnet og henspeiler på Margareta av Antiokia(=Syria) som led martyrdøden på 300 tallet. Hun ble kastet i fengsel fordi hun hadde blitt omvendt. Til tross for mange forsøk på å ta livet av henne nektet hun å gi slipp på sin tro og iflg legenden overlevde hun alle utspekulerte drapsmåter som ble prøvd. Til slutt ble hun halshugd.
I byen Montefiascone i Toscana har det siden 1500-tallet vært en kirke med hennes navn.
Hun ble skytshelgen for de fødende og ammende kvinner, for en god fødsel, mot ufruktbarhet og mot å miste melk, mot sår og sykdommer i ansiktet, for en god død og for å unnslippe djevler.

På primstaven er dagen merket med ei øse som egentlig er et omvent hjul, en M eller et kors med en glorie.

torsdag 16. juli 2009

Turistbåtanløp

Historien forteller at det første turisbåt anløpet i Molde og på Veblungsnes var i 1883. Det første skipet skal ha vært det engelske seil- og dampskipet Ceylon.
Med hest og vogn dro passasjerene på dagstur "oppover" Romsdalen. Etterhvert var det Åndalsnes som tok over for Veblungsnes som "cruisehavn". Et av målene for utfluktene var skysstasjonen Horgheim som enkelte dager tok imot ca 400 personer til lunsj. På turen dit passereres Trollveggen og Romsdalshorn.

I 2008 var det 34 cruisebåter som besøkte Åndalsnes, mens det var 7 flere i Molde. For 2009 er det anmelt flere besøk på Åndalsnes enn i Molde. Utfluktene i dag er damplokomotiv til Bjorli eller busstur til Trollstigen og Trollveggen.

Mandag 13 juli var skipene Alexander von Humboldt(430 pass.) og Crystal Symphony(975 pass) på besøk på Åndalsnes.

Kontrasten til Åndalsnes er Geiranger som har vel tre ganger så mange anløp. En julidag i 2007 var det 3 turistbåter i Geiranger og like etter bildet var tatt kom hurtigruta Nord Norge. Som vi ser er også ferga akkurat lagt fra kai. Da er det relativt trangt på fjorden.
Magasinet Reiser & ferie har kåret sine norske favorittdestinasjoner, Geiranger ble en klar vinner foran Vigelandsparken, Bergen, Vega i Nordland og Lillehammer.

mandag 13. juli 2009

Halvor Halvorsen Ophuus

I blogginnlegget 12 mai bebudet jeg at jeg skulle skrive om Halvor Halvorsen Ophuus/Ophus ved en senere annledning og her kommer det.

Halvor ble født på garden Ophus i Stor-Elvdalen og døpt 20 desember 1772 i Åmot prestegjeld i Hedemark.
Halvor skal ha gått i veve- og farger lære ved Enigheds Fabrique og flyttet deretter til Trondheim hvor han tok svennebrev. I 1797 giftet han seg i Domkirken med Berit Olsdatter Vestgård fra Stor-Elvdal.
Ved FT 1801 er fam bosatt på storgarden Thrana i Sparboe prestegjeld. Denne garden ligger like sør for dagens Steinkjer. Folketellinga viser at han er husmann og dragon (soldat), ikke farger og vever som man skulle forvente.

I 1805 flyttet fam til Grytten og garden Nes (Åndalsnes). Romsdalsmarkedet var stort og godt kjent over det ganske land så den store handelsvirksomheten her kan ha lokket Ophus til Romsdalen. En annen viktig ting var at han i Trondheim hadde blitt kjent med Hans Nilsen Hauge og det var ennå ingen ”Haugevenner” som hadde slått seg ned i Grytten. Her var det dermed stor mulighet for å drive handel og forkynne.

I 1809 får fogden i Romsdal høre hva Ophus har utført siden han kom til Nes, bl.a :"vævede 224 Alen Væstetøyer, Buxetøyer; Foerverk, Klæde, Dreiel og Strye, samt farvede 4861 alen (3,1 km) af adskillige Couleurer". Fogden blir "begeistra" og ber om å få prøve av alle stoffene med pris. Disse "vareprøvene" er oppbevart ved Statsarkivet i Trondheim.

I 1813 kjøper Ophus garden Mjelva sammen med ”haugianeren” Daniel Arnesen som var kommet fra Luster. De delte garden mellom seg, det var nok jord til begge. Her på Mjelva holdt haugianarane sine samlinger.

Vi ser garden Mjelva midt på bildet og husene nærmest elva er Devold og markedsplassen.

Frå 1814 finst ein rapport til amtmannen om haandværkernes og fabriquernes tilstand i Romsdalen, og der kan en bl.a a lese om "Et Farve, Hattemager Væverie og Overskjære Fabrik i Grytten drive av ein mester Ophuus, ein svend og to drengar; dog driver Mæsteren tillige jordbrug. Foretaket hadde starta opp på Nes i 1805, men flytte seinare til Mjølva, hvor første hattemager prosesseri blev paabegynt".
Videre får en vite at varene ble omsatt i området og på de nærmeste kjøpstedene og at spesielt hattene var av så " god bonitet at de med ærgiærlighed søges."

I 1815 ble Ophus valgt inn på Stortinget. På tinget 1815/16 kom han med forslag om tvungen utskifting av gårder med teigblanding. Han mente at utskiftinga burde vært gjort før utgangen av 1816, og at bøndene burde få ei bot på 1spd for hver mnd til arbeidet var unnagjort. Utskiftingslova ble vedtatt i 1821!

Sønnen Ole Johan overtok i 1825. I 1840 "måtte" han selge alt og hele fam flyttet til Bud i Romsdal. Halvor døde som kårmann på Mjelva i 1852.

Kilde: Romsdals Sogelags årbok 2001: "Med Ophuus-fargarane frå Storelvdal til Nes, Mjelva, Devold ogLangevåg", av Ola Klefsås, Odd Magne Osnes og Mads Langnes

tirsdag 7. juli 2009

Åsan husmannsplass

I Gjerdsetbygda ca 2 mil fra Åndalsnes (mot Molde) ligger garden Siem og husmannsplassen Åsan.
I 1980 ble Åsan gitt til Rauma Kommune og blir i dag brukt til ulike arrangement i sommerhalvåret.
Den dagen jeg var der var der en skoleklasse fra Åfarnes som var "husmenn".

På husmannsplassen finnes i dag tre godt bevarte hus, sturbygningen, eldhuset og løa. Hvor gamle husa er vet en ikke med sikkerhet.

Romsdalsmuseet har utgitt et hefte* om husmannsplassen og der står det at den eldste festekontrakten en kjenner til er daterte 25 oktober 1818. I kontrakten står videre ".. en Plads[...] paa det Sted hvor Pladsens Huuse ere opført." Det var med andre ord husmenn her tidligere. I 1801 finnes to husmenn på Siem, en av de bodde nok på Åsan.

I 1850 bosetter Hans Eriksen seg med kone og 5 barn på Åsan, familien hadde kommet til prestegjeldet fra Fåberg et par år tidligere. De fikk forøvrig 3 barn etter de kom til Grytten.
Dattera Anne f. 1838 i Ringebu ble mor til Hans Sogge som jeg skrev om 28 februar. Anne døde i 1920 i Benson County i North Dakota.

I heftet står det at Hans Eriksen hadde samme kontrakt som forrige eieren, bl.a :
  • 3 spd i årlig avgift eller 3 uker i slåtten.
  • fri råderett over plassen
  • arvingene kunne ta over festet på plassen
  • kunne "selge og afhænde" sitt arbeide som han ville
  • ikke selge gjødsel , høy eller halm
  • ikke ta losjerende uten at gardbrukeren var enig
Husmannsplassen ble i familiens eie i 130 år. Hans sin sønnedatter Ingeborg f. 1879 bodde på Åsan i 90 år. Hun døde 101 år gml.

* Åsan husmannsplass i Gjerdsetbygda av Signy Jacobsen

lørdag 27. juni 2009

Eirik Raudes land

12 mai skrev jeg om Hallvard Ophuus Devold. I dag for 79 år siden heiste han det norske flagg i Myggbukta på Grønland og uttalte dagen etter: ”... i dag er det norske flagg heist i Myggbukta. Og landet mellom Karlsbergfjord i sør og Besselfjord i nord okkupert i Hans Majestet Kong Haakons navn. Landet har vi kalt Eirik Raudes land.

mandag 22. juni 2009

Vestlandsreisa - ny bok

Aftenposten anmelder forrige uka boka Vestlandsreisa av Agnes Brudvik Engset.

Boka er basert på ca 80 gamle postkort fra Vestlandet, fra Hardangerfjorden til Romsdalen. Kortene er klassiske turistmotiver fra slutten av 1800-tallet og hentet fra samlingen til det Amerikanske Nasjonalbiblioteket som jeg skrev om i januar. Brudvik Engset har skrevet tekst til bildene både på norsk og engelsk.

Anmelderen mener at boka passer best for den historie interesserte norgesturisten og dem er det vel mange av?

lørdag 20. juni 2009

"Fagert er landet"

For 3 dager siden hadde jeg en flott biltur fra Molde til Åndalsnes. Blå, blå himmel og midtsommer leder tankene raskt til salmen "Fagert er landet" og
"Fagert det stig av blåe hav,
Soli ho sprett og ho glader"Bildet til venstre er tatt ved Sandnes gravsted mot Rødven. I midten en eng full av stemorsblomster. Til høyre er jeg kommet frem til Romsdalsfjorden med utsikt til Gridsetskolten. Før 1989 gikk veien mellom Ålesund og Åndalsnes " utvendig, rundt fjellet" med flere små tuneller og overbygg der det var mest utsatt for steinsprang og ras. I dag er det en 6.5 km lang tunell inne i fjellet. Fjellet er forøvrig et populært sted for hang glaiding. Den grønne fjorden som skyldes alger skal være et sunnhetstegn hørte jeg på radioen her om dagen.Over til venstre mot Innfjorden, her er gode gammeldagse hæsjer og ikke hvite rundballer. I midten ser vi mot Åndalsnes. Dette måtte jeg ta opp igjen en annen dag og da var det ikke sol lenger. Til høyre ser vi mot Isfjorden med Kirketaket til venstre og Juratind (1712m) som den høyeste toppen til høyre. Iflg lokalavisa i beg av mai var det flere "i tog" på vei opp på Juratind 1 mai enn det var i " 1 mai toget" på Åndalsnes.

tirsdag 16. juni 2009

Gjenytelser

Siden DIS-leder i dag skriver om folketellinger i Minnesota passer det å fortelle denne historien:

Å hjelpe andre å finne sine røtter kan lønne seg, det er det vel flere som har erfart.

Jean, som hjalp sin nabo med etterlysning etter mormorens røtter i/ved Åndalsnes som jeg skrev om her ble til uvurderlig hjelp for meg.
Etter å ha nøstet opp i overnevnte tema holdt vi kontakten og skrev litt om løst og fast. I en mail forteller Jean at hun og mannen skulle kjøre til Thief River Falls i Minnesota for å flytte svigermoren på gamlehjem. Uten noen umiddelbar baktanke forteller jeg henne at min farfars søster ble gift og bosatt der, navn og år ble nok oppgitt også.

Ca 14 dagers senere får jeg mail fra Jean med bilder av gravsteinen til min fars tante, hennes mann, deres datter og svigersønn. Hun hadde også lett i skolekataloger, men ikke funnet noe særlig der. Men bare det å få bilder var stort og at hun hadde tatt seg tid til dette. Utrolig flott gjort.

Etter dette fant jeg på nettstedet Pennington County Historical Society ”obits” på flere familiemedlemmer enn jeg hadde vist om. Obitsene ble bestilt og da pakken fra Minnesota kom i posten var jeg så spent at jeg fikk nesten ikke åpnet den. Her fikk jeg mye familiehistorie som jeg og de andre i familien aldri hadde hørt om. En av grunnene til det er sannsynlig at min farfar og hans foreldre var alle døde før 1920.

Min fars tante emigrerte i 1893. Hennes sønn var på besøk i 1975, men de siste 20 årene har vi ikke hatt kontakt med noen av etterkommerne. Etter jeg fikk alle de nye opplysningene har jeg ikke prioritert nok tid til denne grenen av fam. Kanskje det blir nå?

Jeg fant forøvrig mine slektninger i 1905 tellinga.

søndag 14. juni 2009

Årets sommertur i DIS-Møre og Romsdal

Så er årets sommertur gått av stabelen, det er tredje året den har blitt arragert.

Turen startet i Molde med 44 forventningsfulle personer. Første stopp var i Bud med omvisning på Ergan Kystfort som ble bygd i årene 1941-43 av tyskerne for å forsvare den sterkt trafikkerte Hustadvika. Fortet er restaurert og en populær serverdighet i området. I tillegg til vår buss, ventet de 10 busser med interesserte som skulle ha omvisning på fortet i går.
Bildene viser en av lyskasterne oppe på fortet som var rettet ut mot Hustavika. Bildet i midten viser en av de mange underjordiske gangene som gikk mellom komandosentralen og de ulike romma under jorda. På bildet til høyre er vi ute i dagens lys igjen oppe på fortet og ser Bjørnsund i det fjerne.

Etter lunsj på Bryggjen i Bud forsatte turen nordøstover til gravrøysene ved Malefeten. Etter er kort stopp her gikk turen til Hustad kirke. Kirken som står der i dag er fra 1875, men her er det lange historiske tradisjoner. Den gamle døpefonten i messing skal være fra ca 1650.

En del av inventaret fra den gamle korskirka som en gang stod her finnes i De Sandvigske samlinger på Maihaugen. Anders Sandvig var født og oppvokst ikke lagt fra Hustad kirke.
Hustadgodset har vel de fleste historie- og slektsinteresserte hørt om.

Da står siste stopp på programmet igjen og det er Kvitholmen, en nedlagt fyrstasjon på Hustadvika. Første gang Kvitholmen er nevnt er på et hollandsk kart i 1658.

Fyrmesterboligen som fortsatt finnes her skal være fra 1842 da fyrstasjonen ble bygd. I 1865 bodde det 12 personer her og A B Brekke var "fyrforvalter". Som vi ser hadde han 6 barn som vokste oppe her ute på den værharde plassen. Vi ser at de hadde 3 kyr og 3 tønner poteter han kunne sette.
På denne øya ute i havgapet var det en gang 20 mål dyrka jord. Fyrmesteren og fyrmesterassistenten hadde hver sin halvpart av løa.

I 1900 var bare 7 som bodde der ute. Det skyldes nok at fyrvogteren ikke var gift og hadde barn. Vi ser de fortsatt har poteter og de dyrket korn. I 1991 ble fyret automatisert og fraflyttet.
Over til venstre er første "båtlass" på vei til Kvitholmen. Til høyre historietime i "tunet" med leder i DIS-Møre og Romsdal, Jonny Lyngstad. Fyrmesterboligen til høyre og assistenboligen til venstre.
Denne platen er over inngangen til fyret. I midten viser og forteller Jonny fra toppen av fyret. Vi ser vestover mot Bud. Til høyre ser vi naustet på Kvitholmen med utsikt til Stemshesten og mot Teistklubben, tidligere losstasjon og hvor filmen om selen Selik ble innspilt.

Ved naustet var det organisert "spisested"med middag fra catering i Bud.

...å alle var enig om at det var en fin tur...

Det var en kjempeflott tur! Det var svarte skyer og regn da vi startet, men det lysnet mer og mer utover dagen. Som dere ser var det blå himmel så godt som hele tiden mens vi var på Kvitholmen.

Stor takk til nestleder Harald Ormbostad som har organisert det hele.

Flere bilder kan dere se på bloggen til LivS og Oddvar.

torsdag 11. juni 2009

"Iskjelder" i 1790

Da jeg kjørte forbi området ved Grytten gamle prestegård forrige uke kom jeg på noe Professor Sneedorf "fortale" fra sitt opphold på prestegården i 1790.
Hvem Professor Sneedorf var og om hans opphold i Grytten prestegjeld kan du lese mer om her, her og her.

Sneedorf forteller følgende: "Fra Præstegaarden saa jeg ved Foden af et Fjeld en Snefon, hvor Hr. Wille fortalte os, han havde sin Iskjelder til Fedevarer. Han spurgte mig, om jeg havde Lyst at gaa hen og se den, og da jeg troede Stedet var tæt ved os, saa sagde jeg ja. Vi begav os da paa Veien, og først efter en Times Forløb var vi ved Foden af Fjeldet. Her mærkede jeg allerbedst, hvorledes et uvant Øie kan bedrages af disse Fjelde, deres Direction og Størrelse"

Hvor denne snøbreen lå vet jeg ikke. Men da jeg kjørte forbi området og så denne snøbreen ikke langt fra der den gamle prestegården lå (ved garden på bildet) kom jeg på denne historien.
Var det denne han refererte til? Om en ser på bildet i den første linken i innlegget sees snøbreen såvidt til høyre i bildet, ca midt på.
Det er jo vel 200 år siden Sneedorf var her på gjennomreise så mye har endret seg, men kanskje ikke snøbreen??

Men hva oppbevarte han der? Wikipedia sier at fedevarer er handelsvarer med stort fettinnhold som flesk, skinke og smør, men også talg, lys, tran, harpikser osv eller alt som inneholder dyriske og vegetabilske fettstoffer.

P.s som en ser var det kaldt og en del nedbør i forrige uke og den kom i form av snø på toppene.