mandag 13. juli 2009

Halvor Halvorsen Ophuus

I blogginnlegget 12 mai bebudet jeg at jeg skulle skrive om Halvor Halvorsen Ophuus/Ophus ved en senere annledning og her kommer det.

Halvor ble født på garden Ophus i Stor-Elvdalen og døpt 20 desember 1772 i Åmot prestegjeld i Hedemark.
Halvor skal ha gått i veve- og farger lære ved Enigheds Fabrique og flyttet deretter til Trondheim hvor han tok svennebrev. I 1797 giftet han seg i Domkirken med Berit Olsdatter Vestgård fra Stor-Elvdal.
Ved FT 1801 er fam bosatt på storgarden Thrana i Sparboe prestegjeld. Denne garden ligger like sør for dagens Steinkjer. Folketellinga viser at han er husmann og dragon (soldat), ikke farger og vever som man skulle forvente.

I 1805 flyttet fam til Grytten og garden Nes (Åndalsnes). Romsdalsmarkedet var stort og godt kjent over det ganske land så den store handelsvirksomheten her kan ha lokket Ophus til Romsdalen. En annen viktig ting var at han i Trondheim hadde blitt kjent med Hans Nilsen Hauge og det var ennå ingen ”Haugevenner” som hadde slått seg ned i Grytten. Her var det dermed stor mulighet for å drive handel og forkynne.

I 1809 får fogden i Romsdal høre hva Ophus har utført siden han kom til Nes, bl.a :"vævede 224 Alen Væstetøyer, Buxetøyer; Foerverk, Klæde, Dreiel og Strye, samt farvede 4861 alen (3,1 km) af adskillige Couleurer". Fogden blir "begeistra" og ber om å få prøve av alle stoffene med pris. Disse "vareprøvene" er oppbevart ved Statsarkivet i Trondheim.

I 1813 kjøper Ophus garden Mjelva sammen med ”haugianeren” Daniel Arnesen som var kommet fra Luster. De delte garden mellom seg, det var nok jord til begge. Her på Mjelva holdt haugianarane sine samlinger.

Vi ser garden Mjelva midt på bildet og husene nærmest elva er Devold og markedsplassen.

Frå 1814 finst ein rapport til amtmannen om haandværkernes og fabriquernes tilstand i Romsdalen, og der kan en bl.a a lese om "Et Farve, Hattemager Væverie og Overskjære Fabrik i Grytten drive av ein mester Ophuus, ein svend og to drengar; dog driver Mæsteren tillige jordbrug. Foretaket hadde starta opp på Nes i 1805, men flytte seinare til Mjølva, hvor første hattemager prosesseri blev paabegynt".
Videre får en vite at varene ble omsatt i området og på de nærmeste kjøpstedene og at spesielt hattene var av så " god bonitet at de med ærgiærlighed søges."

I 1815 ble Ophus valgt inn på Stortinget. På tinget 1815/16 kom han med forslag om tvungen utskifting av gårder med teigblanding. Han mente at utskiftinga burde vært gjort før utgangen av 1816, og at bøndene burde få ei bot på 1spd for hver mnd til arbeidet var unnagjort. Utskiftingslova ble vedtatt i 1821!

Sønnen Ole Johan overtok i 1825. I 1840 "måtte" han selge alt og hele fam flyttet til Bud i Romsdal. Halvor døde som kårmann på Mjelva i 1852.

Kilde: Romsdals Sogelags årbok 2001: "Med Ophuus-fargarane frå Storelvdal til Nes, Mjelva, Devold ogLangevåg", av Ola Klefsås, Odd Magne Osnes og Mads Langnes

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar