tirsdag 7. juli 2009

Åsan husmannsplass

I Gjerdsetbygda ca 2 mil fra Åndalsnes (mot Molde) ligger garden Siem og husmannsplassen Åsan.
I 1980 ble Åsan gitt til Rauma Kommune og blir i dag brukt til ulike arrangement i sommerhalvåret.
Den dagen jeg var der var der en skoleklasse fra Åfarnes som var "husmenn".

På husmannsplassen finnes i dag tre godt bevarte hus, sturbygningen, eldhuset og løa. Hvor gamle husa er vet en ikke med sikkerhet.

Romsdalsmuseet har utgitt et hefte* om husmannsplassen og der står det at den eldste festekontrakten en kjenner til er daterte 25 oktober 1818. I kontrakten står videre ".. en Plads[...] paa det Sted hvor Pladsens Huuse ere opført." Det var med andre ord husmenn her tidligere. I 1801 finnes to husmenn på Siem, en av de bodde nok på Åsan.

I 1850 bosetter Hans Eriksen seg med kone og 5 barn på Åsan, familien hadde kommet til prestegjeldet fra Fåberg et par år tidligere. De fikk forøvrig 3 barn etter de kom til Grytten.
Dattera Anne f. 1838 i Ringebu ble mor til Hans Sogge som jeg skrev om 28 februar. Anne døde i 1920 i Benson County i North Dakota.

I heftet står det at Hans Eriksen hadde samme kontrakt som forrige eieren, bl.a :
  • 3 spd i årlig avgift eller 3 uker i slåtten.
  • fri råderett over plassen
  • arvingene kunne ta over festet på plassen
  • kunne "selge og afhænde" sitt arbeide som han ville
  • ikke selge gjødsel , høy eller halm
  • ikke ta losjerende uten at gardbrukeren var enig
Husmannsplassen ble i familiens eie i 130 år. Hans sin sønnedatter Ingeborg f. 1879 bodde på Åsan i 90 år. Hun døde 101 år gml.

* Åsan husmannsplass i Gjerdsetbygda av Signy Jacobsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar