torsdag 13. mai 2010

Kårkontrakt 1785

I sammenheng med artikkelen om Innholmen som jeg nevnte i forrige innlegg kom jeg over denne kårkontrakten mellom far og sønn i 1785:

”følgende aarlige kaar af gaarden udj 2 ½ tønde havre, ½ tønde byg, foster? til 1koe og 2 sauer, frie huuse værelser og deraf især en nye kaave, 1 liden søe boed til brug ved søen, rum for 1 liden baad i nøstet, samt frie brændefang. Derimod skal han til forpligtet være, saa længe hans kræfter det tillader, at arbeyde hos mig 2 dage i vaaraanden, 1 uge i slaat aanden og 4 dage i høst aanden”.

Dette kåret skulle gjelde så lenge faren levde og ikke giftet seg fra gården.

Faren som her fikk kårkontrakt var f. i 1731 og var med andre ord 54 år da kontrakten ble inngått. Så da er det kanskje tid for andre å skaffe seg kårkontrakt også.....
Å jobbe to dager i våronna, 1 uke i slåttonna, 4 dager i høstonna og resten til slektsforskning hadde vært greit det. Ikke sant?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar