mandag 5. juli 2010

Veiholmen

I helga har jeg vært på besøk på Veiholmen og har lyst å vise dere noen bilder fra en flott perle ute i havet. For dere som ikke er helt kjent, Veiholmen ligger nord i Møre og Romsdal helt mot Trøndelags grensa. Det er den nordligste bebodde stedet i Møre og Romsdal. Øya er nå "landfast" med Smøla via bruer og moloer.Det bor i dag i underkant av 200 mennersker der, mens det på det meste var ca. 700. Her er mange fraflytta hus som er blitt velholdte feriehus.
Forskningen er kommet til at de første som bosatte seg på øyene i Møre og Romsdal kom fra Trøndelag for 10 000 år siden. Dette fordi disse øyene var av de første som "ble isfrie slik at folk og dyr kunne livberge seg".

Aspa-ættens overhode Jon Ivarson var den største skatteyteren på Veiholmen, eller Vægen som det het ved "tiendepengeskatten" i 1520.
Den første uteliggerborgeren (handelsmann) man finner på Veien/Weyen er Peder Knutsen Ribe i 1670.
I 1728 ble fiskeværet Weyen solgt fra krongodset og i 1740 ble det kjøpt av Claus Ellingsen Wahlen som hadde vært uteliggerborger her siden ca. 1720.
Rundt 1900 var de fleste husene eid av beboerne, mens væreieren fortsatt eide tomta. Den siste eier Johan Ramsli solgte eiendommen til kommunen i 1920 og dermed var epoken med væreierer over etter 200 år.

Bildet under til venstre viser at den lune havna er et populært sted å besøke for båtturister. Her var det seilbåter fra Danmark og Bergenskanten, og selvfølgelig mer kortreiste.
På bildet til høyre ser vi 28 m høye Haugjegla fyr som ligger 5-10 min med båt fra "været". Fyret ble bygd i 1919, automatisert i 1988 og er i dag et populært "hotell".


Under et lite utvalg av hva en kan se når en besøker øya. Her er mye, mye mer å oppleve. Bildet helt til venstre er deler av et hvalskjelett og det åtte kantede "taket" er det som ble lagt over klippfisken når den ble "stablet" sammen i regnvær. I midten "Feskarkjerringa" som speider utover havet. Til høyre en gammel brønnbåt på Kystkultursenteret "Brenneriet" (tranbrenneri) mellom litografier av Håkon Bleken som stiller ut der i sommer.Bildet under til venstre taler for seg selv og om dere klikker på bildet til høyre kan dere lese navnet huseieren har satt på huset sitt.

Huset og eiendommen så velstelt ut så navnet tyder ikke på at han har "sittet på ....". Men ved inngangen sitter det en..


Noe en ikke kan unngå å legge merke til på veien over Smøla er vindparken med sine 68 vindmøller. Smøla Vindpark ble åpnet av Kong Harald i 2002 og var da Europas største vindkraftverk på land. Det er fortsatt Norges største og produserer årlig 450 GWh (giga watt timer), nok til 22 500 norske husstander. Vindmøllene er 110 m høye.

En del av stoffet er fra boka: Vei(d)holmen i gammel og ny tid av Arne Danielsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar