søndag 16. januar 2011

Australia til Alaska i 1901

I 2009 blogget jeg litt om Edvard som reiste jorden rundt for så å drukne i elva Rauma like ved hjemstedet.
I Rauma Historielags årbok samme år kan hele artikkelen leses - "En trist skjæbne på Skjerve".

Edvard reiste fra Trondheim i januar 1900 med Quensland, Australien som reisemål. Ved hjelp av en australsk slektsforsker fikk vi bekreftet at Edvard "var oppført i passasjerlisten til S.S. Oruba som ankom Oueensland 5. mars 1900. Skipet seilte fra London 19. januar. [...]

Slektsforskeren forteller at det ikke var ”immigrasjonssentraler” i Australia slik som i Amerika, og han sier det derfor er vanskelig å fastslå hvor Edvard gikk i land.
[...]

En avisartikkel fra 1904 om hendelsen hvor Edvard druknet, fortelles at Edvard også var i Alaska og på Ancestry finner vi at: 19. januar 1903 signerer Edvard et papir som viser at han har til hensikt å søke om amerikansk statsborgerskap. I erklæringen oppgir han bosted som Wrangell i Alaska. Siden han nå har bestemt seg for at han vil bli ”amerikaner”, må vi gå ut fra at han har vært i Alaska en tid, og funnet ut at her vil han være. Det bekrefter også at han ikke kan ha vært særlige lenge i Australia.

Ifølge den før nevnte australske slektsforskeren, var det lite ”ordinær rutetrafikk” fra Australia til Alaska eller Amerika. Den mest sannsynlige reisemåten for Edvard var at han fikk hyre på en båt, og på den måten kom seg til Alaska.


Broren til hans (Edvard) forlovede Ellen, Amund, reiste fra Trondheim dagen etter Edvards skip kom til Brisbane. Amund hadde også Queensland som reisemål. Amund og en nabo, Nils Harkieldsen, finnes i passasjerlistene til skipet S.S. Ottona som ankom Queenland 30. april. I 1910 var Amund i Sitka i Canada og det er registrert at han kom dit i 1901. Kan de alle ha reist sammen fra Australia til Alaska? Amund kan jo ha reist til Canada etter at Edvard ikke kom tilbake.
Så langt artikkelen

I går tror jeg at jeg fant svar på spørsmålet hvordan og når reiste Edvard til Alaska!

På Ancestry.com fant jeg Nils Harkieldsen søknad om amerikansk statsborgerskap og der står: at han emigrerte til USA fra Brisbane, Australia på skipet Sierre. Han ankom San Francisco 15 april 1901.
Nils var bosatt i Wrangel, Alaska til ca 1920 og det var jo i Wrangel Edvard var bosatt da han i 1903 fylte ut skjemaet "Declaration of Intention".

Jeg er temmelig sikker på at Edvard, Amund og Nils møttes i Australia og reiste sammen til Alaska.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar