torsdag 16. juni 2011

Veøya, 1. pinsedag

Tradisjonen tro var det også i år pinsestevne på Veøya. Øyas beliggenhet, den gamle steinkirka -Peterskirka - og prestegarden som finnes der kan dere se her.
Øya nevnes i Snorre flere ganger på 11- og 1200-tallet. Den ligger omtrent midt i gamle Romsdals Amt og var i Middelalderen sammen med Borgund -kaupangen det viktigste tettsted mellom Bjørgvin og Nidaros.

Pinsestevne betyr bl.a at det er gudstjeneste i den gamle steinkirka som stod ferdig rundt 1200. Den innerste delen der altertavla er, ble bygd rundt 1140. Altertavla fra 1625 er faktisk et skap som kan lukkes. Den skal være en av Nordens mest særpregede "Katekismetavler". Fadervåret er malt i midten og nattverdordene på "skapdørene". Under alterduken er det et steinalter fra middelalderen.
Det er alltid populært å gifte seg og ha barnedåp i kirka. Denne pinsedagen var tre barn som ble døpt. Dåpefonten er fra 1740.
Før 1907 var Veøy gamle kirke hovedkirke for Veøy prestegjeld som den gang var stort. Fra alle sogna måtte en i båt for å komme til hovedkirken og det ble for tungvint etter som ferdselsmønsteret forandret seg. På fastlandet ble tre nye kirker ble tatt i bruk i 1907 og på øya Sekken i 1908. Samtidlig med dette bestemte departementet at den gamle kirka skulle bevares som et fortidsminne og at det hver første pinsedag skulle holdes gudstjeneste her.
I 1970 ble Veøy prestegjeld offisielt nedlagt og de sokna som nå var igjen av det gamle Veøy prestegjeld ble flyttet til henholdsvis Bolsøy og Grytten.

Portrettet er av Thomas von Westen, pietisten og "Samenes apostel" som var prest på Veøya i årene 1711-1716.

Til høyre har selveste Thomas entret prekestolen for å gi menigheten noen "sannhetens ord".
Det var i år vist en dramatisering av Thomas von Westen si tid på Veøya.

Både før, under gudstjenesten og ved dramatiseringa var det flott saksofonmusikk av Tore Ljøkjel. (som forøvrig blir å høre fra hurtigruten når den anløper Molde i morgen kveld)

Prestegården består egentlig av to bygg som ble bygd mellom 1750-53. De ble bygd sammen med et tårn på begynnelsen av 1900-tallet.
I 1905 ble prestegården solgt på auksjon til marineløytnant og forfatter William Coucheron Aamot. Han flyttet med familien til øya og ble boende der til sin død i 1948. Det var hans sønn Wilhelm som testamenterte prestegården til Romsdalsmuseet i 1990.


På plansjen til venstre som forøvrig var helt nye til denne helga kan dere lese mer om kjøpstedet som lå her for 7-800 år siden. (Tror det skal gå an å lese om det forstørres)


Plansje nr 2 forteller litt om hvordan en antar den første kirka var, dette på bakgrunn av arkeologiske utgravinger på 1990- tallet.
Utgravingene ble gjort av Brit Solli som fant at det her på øya var kristne begravelser allerede 80 år før slaget på Stiklestad.


Kilde: Jubileumsbok for Holm, Rødven og Veøy kyrkjer 1907-2007.

Romsdalsmuseet årbok 1991 har Veøya som tema.
Veøyboka ble utgitt av Romsdalmuseet i 1999.

2 kommentarer:

  1. Så flotte bilder her fra Veøy, er det du som er fotograf ? Hyggelig lesing fra Veøy ;-)

    SvarSlett
  2. Alle bildene er tatt av meg, ja. Takk for hilsning.

    SvarSlett