søndag 24. oktober 2010

Stenbue brua over Mississippi.

Første del av dag èn i Minneapolis/St.Paul var avsatt til seightseeing og da var utsikten til St. Anthony Falls og Stone Arch Bridge i Minneapolis et naturlig stopp.

Stenbue brua ble bygd i 1882-83 og er et kulturelt ikon i Minneapolis og et stykke historisk ingeniørkunst. Det er den eneste stenbue bruen som er bygd over Mississippi. I 1971 kom den på den nasjonale listen for historiske steder som en del av St. Anthony Falls.
Brua hadde 23 buer og er ca 664 m lang, ca 6.5 m høy. Da slusene ved St. Anthony Falls ble bygd (1950 og -60 årene) ble to av buene på bruen erstattet med stålbru slik at lektere kunne passere.
Den ble brukt som jernbanebru frem til 1965 og har vært gang- og sykkelbru siden 1996.

Brua ble bygd for Manitoba linjen som førte hvete fra Canada, Nord Dakota og nord i Minnesota til møllene i Minneapolis. Fra 1880 til 1930 var Minneapolis "the Flour Milling Capitol of the World"
Brua ble "bygd av" jernbane baronen James J. Hill som på denne tiden var i gang med å bygge The Great Northern Railway. Denne jernbanestrekningen ble ferdig i 1893 og gikk mellom St.Paul/Minneapolis og Seattle på vestkysten. Den gikk først norover til Nord Dakota før den svingte vestover.

Jeg ser det som ganske sannsynlig at det var flere nordmenn med i byggearbeidet. 7 år etter brua var ferdig var det registrert ca 12600 personer født i Norge i Minneapolis og noe mindre i St.Paul (census 1890).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar