onsdag 22. juli 2009

Turistbåtanløp II

Jeg burde sjekket flere kilder da jeg 16 juli skrev om det første turisbåtanløpet i Molde og på Veblungsnes. At første turistbåt ankom Veblungsnes i 1883 er nok riktig, men for Molde sitt vedkommende var dette feil..

Det første anløpet av en turistbåt med betalende passasjerer i Molde var to år før Veblungsnes, altså i 1881. Men allerede så tidlig som 1851 kom det første turistskipet til Molde, riktignok en privat lystyacht uten betalende passasjerer.

Om det var flere anløp i 1881 vet jeg ikke. Men rundt 15 juli det året lå det en engelsk turistbåt i Molde og fra denne dro seks turister og to roere i en skyssbåt innover fjorden til Veblungsnes. Da de nærmet seg kaia på Veblungsnes blåste det plutselig opp"en orkanaktig storm" og båten kantret. De engelske turistene Miss Clara Lovell og Mr. Yasiach Hadfield Evans samt den ene skysskaren druknet, mens de fem andre ble reddet.
Clara Lovell skal først ha blitt berget, men glapp taket da hun grep fatt i hvelvet på båten og ble trukket ned med strømmen.
De tre druknede ble funnet. Frk Lovell ble gravlagt ved Grytten kirke på Veblungsnes, Mr. Evans ble sent til hjemstedet Haydock i England.

Clara Lovells familie sendte penger til kirken og for de ble det innkjøpt en alterbrødeske i sølv som fortsatt er i bruk.

Skysskaren var den 25 år gamle (f.år i kirkeboka er nok feil) Knut Johannesen fra Molde. Han ble gravlagt i Molde.

Det ble sagt at ingen hadde opplevd slikt uvær tidligere, Stormkastene kom fra syd-sydvest og Veblungsnes var "innhyllet i sjørokket". Det ble også fortalt at kirka på Vågstranda ble flyttet ca to meter utenfor murkanten under dette uværet.

Når det gjelder anløp av turisbåter skal det i 1893 ha vært 61 utenlandske og 27 norske båter i Molde. I 2008 var det som nevnt "kun" 41 anløp.

1 kommentar: