fredag 3. september 2010

Funn i kirkebokens Dagsregister

I Dagsregisteret til Ministerialboken for Kors sogn i Grytten prgj. finner jeg følgende setning under 22 august 1875: " Sygebesøg begge dage til Magnild Risen”.
Dette fattet min interesse for Magnild var min mors tippoldemor på morsiden.

Presten hadde lørdag 21 august 1875 hatt konfirmantundervisning på Flatmark i Romsdalen og dagen etter som også var 13. søndag etter Trefold (eller Trinitatis) hadde han holdt gudstjeneste i Kors kirke. På sin vei fra (mest sannsynlig) Flatmark og Kors hadde han altså stoppet for sykebesøk. For de som ikke er lokalkjent; Kors kirke og Flatmark ligger henholdsvis ca 15 km og 2 mil fra Åndalsnes på vei opp Romsdalen mot Oppland.

Det står ikke noe om hun fikk "sakramente" eller nattverd på disse besøkene. Jeg har ikke hørt noe annet enn de var "gudfryktige mennesker" så jeg tror nok dette likevel var årsaken til prestens visitt. I den sammenheng kan nevnes at Arnulf Øverlands mormor Larina var Magnilds søster og hun skal ha nektet besøk av prestens på sitt dødsleie. Øverland og Larina kan du lese mer om her.

Magnild var f.1817 og datter av Lars og Ingrid.
Jeg sjekker igjen kirkeboken for hennes død og der står: "Gårdmannskone Magnild Larsdatter Myrebørisen (Endre J Risens kone)" på 59 år døde 1 sep. Hun døde altså 10 dager etter prestens besøk, årsak ikke oppgitt.

I headingen på kolonne to i kirkeboken står "begravelsedatum" og der er anført 3 okt. Hun kan jo ikke ha vært gravlagt en mnd. etter sin død, det var ikke vinter og kjølerom var et fremmord den gang.
Slår jeg opp igjen i dagsregisteret finner jeg under 3 okt at "1 liig jordfæstet"* og det stemmer jo bedre. Begravelsen hadde nok funnet sted etter "normal tid".
3 okt var 19. søndag etter Trefoldighet og det var gudstjeneste i Kors kirke hvor det både var konfirmasjon og dåp. Kors kirke hadde på den tiden gudstjeneste hver 3. søndag

* Den gang var det vanlig at begravelsen foregikk fra hjemmet e.l og presten "kastet jord på" eller "jordfestet" på første gudstjenesten etter begravelsen.

___________
Etter gudstjenesten den 3 okt var det "Affstemningsmøde i Salmebogsaken efter Biskopens Forlangende". Valgmulighetene var Kingos salmebok: 52 stemmer, Lanstad: 4 st og for Hauges salmebok: 67 stemmer.
" Hauges salmebog besluttedes taget i Brug fra næste Guddstjeneste".

1 kommentar:

  1. Dette var interessant, både det at du finner slektsrelsatert informasjon i dagregisteret, men også måten du kobler dette opp mot annen informasjon

    SvarSlett