mandag 12. januar 2009

FRED KAVLI med aner fra Grytten?

På TV2 kl 20 i kveld sendes et program om ”eventyrlige nordmenn”. I kveld skal de bl.a besøke Fred Kavli som er født og oppvokst i Eresfjorden i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Navnet Kavli gjør at en straks tenker på Isfjorden i Rauma Kommune.
Gards- og ættesoge for Nesset bind VIII står det at faren var fra Isfjorden og het Johan Fredriksen Kavli f. 31 aug. 1884. I kirkeboka finnes Johan f. 21 aug. 1884, men en ser at det sannsynlig er feilskrevet (i forhold de foran). Foreldrene er Karl Fredrik Hansen Kavli og Inger Olsdatter. Ved FT 1900 kommer realitetene for en dag, foreldrene er sunnmøringer. Ja, ja der forsvann håpet om å finne felles aner så en kunne skryte litt om slektsskap. Men programmet er vel verdt å se likevel.
I fjor sendte NRK1 et progam om han som kan sees på nett-TV her
En av mine amerikanske slektninger forteller meg at det i fjor stod en artikkel i TIME Magazine om Kavli - The Next Nobel ?

Forøvrig ser det ut til at Freds far også var i Amerika. Johan Fredriksen Kavli er reg i emigrantprotokollen fra Ålesund 14 mars 1900. Her er oppgitt at han er født 31 aug 1885, men ingen fødsel er reg. i kirkeboka da. Hans reisemål er Origon (Oregon?) og billetten var forhåndsbetalt. Om han reiste så kom han i alle fall tilbake og giftet seg med Lina Aslaksdatter i 1918. De fikk 2 sønner og 2 døtre, Fred var yngst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar