lørdag 2. mai 2009

"Træefrugter"

Morelletreet blomstrer så det er en fryd for øyet.

Dette treet er sannsynlig villmorell da ”villmorell er lettest å observere under blomstring. Da kan en se det hvite sløret av dette tidligblomstrende treslaget som først og fremst trives i nærheten av dyrkede arealer”. Det stemmer bra i dette tilfellet.

Wikipedia skriver at morell egentlig er navnet på en gammel kirsebærsort, sure og mørke kirsebær. Morelle hører til rosefamilien sammen med hegg og kirsebær. Det menes at de tidligste morellesortene kom til Norden på naturlig måte etter siste istid.

I Norge kaller vi dyrka søtkirsebær for morelle og viltvoksende for villmorelle. I Sverige er det de sure sortene som blir kalt morelle og de søte sortene kalles søtkirsebær. Forvirret?

Amtmann Tønder skriver om Romsdal i bind 5 av ”Norge 1743” : ” Træefrugter ere her paa stedet ganske faae eller ingen til fordeel. Molde kjøbstad haver tilforne hafft een deel frugttræer, saasom æbler, pærer og kirsebær, hvilcke fast alle udj de forbigagne skarpe og haarde vinere ganske ere uddøde".

Årets vinter har i alle fall på ingen måte vært hard.

Men Amtmann Tønder skriver også; ”..naar Gud giver gode sommere, voxer paa eet stæd kaldet Egisdahlen i Næsset præstegield store abundance (mengder) af hasselnøtter, at deraf til fremmede stæder udføres heele skibsladninger”.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar