onsdag 23. juni 2010

Fjellgårdene i Sunndalen

Til tross for kraftig regnvær og varsel om 5 års flom i Trøndelag og Møre og Romsdal la vi optimistisk ut på vår planlagte DIS-tur til grensetraktene mot Trøndelag, nærmere bestemt fjellgårdene -Svisdal, Hafsåsen og Røymoen- i Sunndal kommune.
Og heldigvis skulle det vise seg at verken flommen eller regnværet ble så ille som ”spådd”, vi så til og med blå himmel.

Vårt første stopp på turen var lunsj på Nyheim Lodge på Gjøra. Huset ble bygd i 1905 av den engelske fam. Crookshank som allerede hadde vært i Sunndalen på laksefiske i flere år. De leide fiskerett i Driva for 20 år i gangen.Etter hvert leide Crookshank ut stedet til andre engelske sportsfiskere, gjerne offiserer eller adelige. I 1968 tok lokale over og huset brukes i dag til ulike selskap i sommerhalvåret.”
Turen gikk så videre mot fjellgårdene, men etter noen km på smale veier med en del stigning stopper vi ved Åmotan i Jenstadjuvet. Åmotan betyr elvemøte og her møtes sju elver: Lindøla, Skiråa, Reppa, Grøvu, Geitåa, Svøu og Grødøla. Fossen består av 3-4 elver som har et samlet fall på 313 m og et fritt fall på 156 m. Med den store nedbøren de siste dagene var her stor vassføring og et flott syn. Etter fotoseansen bar det videre opp og innover Grøvudalen.
Åmotan-Grøvudalen ble opprettet som landskapsvernområde i 2002. Området er på 157 kvadratkilometer.

Til venstre innerste garden-Røymoen. Til høyre turistforeninghytta Vangshaugen. Den ligger ved Storvatnet -750 moh- og ble bygd av engelskmannen Ethelbert Lort-Phillips i ca 1910. Kristiansund og Nordmøre Turistforening kjøpte stedet i 1934.
Bildet til venstre er fra garden Sveen eller Svøu som de sier lokalt. Garden ligger rett nedenfor Svisdal. Bygningene er fra 1600-tallet og er foreslått fredet. Restaurering pågår.
Fra Svøu (og Svisdal) ser en over til Jenstad (i skodda)

Tidligere bodde det så mye folk i området at det var to skolekretser. Den ene lå ved garden Svisdal. For å komme seg dit for ungene som bodde sør for juvet, måtte de først ned i juvet på en veldig bratt sti, så over en gyngende bru og så like bratt opp igjen til omtrent der bildet over er tatt. Skolen ble nedlagt i 1953.

Bildene til venstre viser gamlehusa på gården Svisdal som ligger 600 moh. På bildet over til høyre kan en over dørene se at det er skjært inn i treet KOS GOD 1692. Husa ble innflyttet til julaften 1692 av Knut Olsen og Gjertrud Olsdatter. Teksten som ellers er skrevet på den øverste lista over døra er: Lars Paulsen og Randi Endresdatter Svisdal er husets Vært, men Gud er Værtens opholder og Ham bør vi ære aller mest skal Huset bevares og for fremmes 1827
I dag er bonden Pål (Paul) den 5 og sønnen Lars den 7 i en ubrutt rekke på garden. Med andre ord 12 generasjoner.
Furubordet på bildet er 6 m langt og er av et tre som ble hogd 700-750 moh.

En av landets eldste personer bodde i Svisdalen i flere tiår. Hun døde i 2000 og var da 110 år og 69 dager gammel.

Her kan dere også lese om turen og se flere bilder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar