mandag 14. juni 2010

Åndalsnes i et fugleperspektiv

På vei til Sverige (se forrige innlegg) fikk jeg dette "blinkskuddet" etter knapt 5 min flytur. Dokken eller "hesteskoen" midt på bildet ble laget først på 1970-tallet da det skulle bygges oljeplattform til Friggfeltet i Nordsjøen. Etter at den siste av to plattformer ble slept ut fjorden i 1977 ble det slutt på "oljeeventyret" på Åndalsnes.

Da jeg vokste opp gikk sjøen helt inntil jernbanelinja. Vi kunne gå langt utover og lete etter krabber, skjell osv når det var fjøre. Her er et bilde som viser hvordan det en gang var.....
Bildet må være tatt tidlig på 60-tallet for den nedre brua ble tatt i bruk i november 1963.

I februar og mai i fjor skrev jeg om Romsdalsmarkedet på garden Devold. Garden sees ikke på bildet her, men båtene måtte opp forbi bru nr. 2 (bygd i 1875) for å komme dit. For 200 år siden var det ingen problem å komme så langt, men en ser tydelig på bildet at elva er altfor grunn til slik trafikk i dag.

Nede til høyre sees Veblungsnes som helt til for ca 100 år siden var "byen". Først på slutten av 1800-tallet begynte Åndalsnes å vokse. Det kom ny vei ned Romsdalen og cruisetrafikken gjorde seg gjeldende. Og ikke minst, i 1924 ble Raumabanen åpnet med Åndalsnes som endestasjon.

En førsteklassing skrev for noen år siden: "Det var to garder, en som het Nes og en som het Åndal. Så klappa dei gardene sammen så det ble Åndalsnes"
Det var vel ikke akkurat slik, men likevel godt sagt.

Tidligere sa man bare "Næs" og "Neset" om henholdsvis Åndalsnes og Veblungsnes. Det blir fortsatt brukt lokalt og senest i går sa jeg at "i e frå Næs" og vedkommende skjønte med en gang hvor det var.

Ved folketellinga 1900 var det 167 stk som bodde på Åndalsne og 312 på Veblungsnes. Ved krigsutbruddet 1940 var det dobbelt så mange på Åndalsnes som på Veblungsnes.
I dag er det ca 3000 som bor på Åndalsnes og ca 250 på Veblungsnes.

Første gang en finner navnet Aandalsnæs er i Abelstedts Reiseruter for 1878.

I eldre kilder finnes Åndal omtalt som Omdahl/Aamdahl, med litt ulike skrivemåter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar