mandag 16. februar 2009

Molde - Veblungsnes i 1790

Jeg skrev 11 januar om Professor Sneedorffs opphold i Grytten. Om vi går litt tilbake kan vi se hva han skrev om turen til Grytten.
"Reiste om Morgenen til Vedøen, 1 1/2 Miil fra Molde. Her har været en By i gamle Dage, hvilket Stenbroen af 2 Gader endnu tydelig udviser". Kirken (Veøy gamle kirke) er meget gammel. Mer om kirken og øya kan leses i Romsdalsmuseets årbok 2008.
Bildene viser den gamle kirken og prestegården.

Han skriver videre: "Paa Øen bor ingen uden Præsten og hans Familie, saa at denne Bolig om Vinteren, da Stormen og Uveir raser her skrækkelig, maa være baade ensom og melankolisk".
Da denne reisen ble foretatt var det Ove Christian Krog (1741-1813) som var sogneprest i Veøy. Han var prestesønn fra Verdal og var på Veøya i perioden 1789-1801. Han og kona fikk 9 barn, men bare den yngste ble født mens de bodde på øya. De to eldste døde små. FT 1801 viser at foruten familien var det 11 personer som bodde på øya, tjenestefolk.

"Fra Vedøen (1) tog vi Kl. 3 og reiste igjennem Oksen(3) og Sækken (2); det sidste er en Ø, det andet et Forbjerg. Var Oksen af Kjød, sagde Gunnerus, og Sækken fuld af Brød, saa vilde det ikke mangle paa Mad. Igjennem Eid(4) og Vold Kirker(5); paa Venstre Haand laa Hammerskot og høiere op Gaarden Klongnæs(6), hvor Oberst Zincler steg i Land med sine 200 Skotter 1612
. -- Ikke langt derfra ligger Veblungsnæs. Hele den Vei var for mig, som langtfra ikke er nogen Elsker af Søen, saa behagelig, baade Veir og Egnenomkring saa smuk, saa majestætisk, at det forsonede mig med hele Oceanet".
Som vi leser startet de fra Veøya kl 3 og kom til Veblungsnes kl 19, altså en tur på 4 timer. Sist vi tok sjøveien Molde-Åndalsnes brukte vi ca 1 t og 15 min.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar