søndag 8. februar 2009

Navnetradisjon

I går kunne en lese i papirutgaven av Åndalsnes Avis at de på garden Eide i Eidsbygda i Rauma Kommune har holdt sterkt på gammel navnetradisjon.
I dag er det tre Anders (Andersen) på garden, den yngste ble døpt i høst. Det i seg selv er vel ikke så spesielt, men historien forteller at han er den tiende Anders i en ubrutt rekke. Alle ti har gardsnavnet som etternavn. Ni av de var sønn av Anders, mens den første i den ubrutte rekken var sønn av Peder. Peders far het også Anders, men han bodde ikke på garden Eide.
Det er den eldste av de tre nålevende Anders som eier garden. Historien forteller også at garden har "gått" i en ubrutt mannslinje i 9 ledd og ganske sannsynlig blir det 10.
Iflg Bygdebok for Eid av Karl Myskja ble: ” Eide den siste av fleirbruksgardane i Eid som fekk jorda utskifte, midt i 1920 åra”. Husa var inntil da samla i et tun – Eidsgarden. Hus fra dette gamle tunet finnes på Romsdalsmuseet i dag – Eidetunet.
I skiftet etter den første Anders Andersen i 1777 ser en at det stod bra til på garden. Det var ”utlånte penger mot pant i 8 garder + eit par mindre tilgodesummar utgjorde 700 rd. […] Her var ”5 båtar, med ein sambøring på topp, vegn og utstyr, innbu, og klede, sølv, tinn etc. Brutto eige kom på 1242 rd og netto vart 1180”.
Kona Anne fikk i 1784 ”premie fra Amtsland husholdningselskap for å ha vevd og farga sjølv 103 alner (ca. 67 m) stripa stoff”. Premien var på 15 rd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar