lørdag 28. februar 2009

Ragnhild og Hans

For snart tre år siden var det en etterlysning på Digitalarkivet etter Ragnhild Moen fra Åndalsnes som skulle ha utvandret til Amerika på slutten av 1890 tallet. Andre opplysninger som ble gitt var at Ragnhild ble gift med Hans fra Sogge som hun sannsynlig hadde gått på skole sammen med. Hun døde i 1920 og Hans kom tilbake til Norge, giftet seg igjen og døde her i 1949.
For å gjøre en litt lengre historie kort: informasjon om Ragnhild og Hans ble funnet i kirkebøkene og i emigrasjonslistene. De var begge fra området hvor gamle Grytten kirke lå som vist på bildet i innlegget den 7. februar. De var født med et års mellomrom på slutten av 1860 tallet. De utvandret med 11 års mellomrom, men giftet seg ca 14 dager etter at Ragnhild kom til Amerika.
Etter hvert kom jeg i kontakt med barnebarnet som var den som stod bak etterlysningen, hun hadde hatt god hjelpere både i Amerika og Norge.
Barnebarnet forteller en litt spesiell historie: Ragnhild og Hans eldste datter fødte et dødfødt barn i 1913. Av en eller annen grunn meldte de ikke dette til myndighetene. Når dette da senere ble ”oppdaget” vitnet en gårdsgutt(norsk) falskt og sa han hadde sett at Ragnhild hadde tatt livet av babyen. Det ble rettssak i 1914 som endte med at Ragnhild og dattera måtte i fengsel. I 1916 ble saken tatt opp igjen med ny jury og ny statsadvokat. Saken ble henlagt og Ragnhild ble satt fri. Mens hun var i fengsel fikk hun tuberkulose og døde av det i 1920. Det var tiltenkt en sak for å renvaske hennes navn, men da var hun blitt så syk at den ble det ikke noe av. (Bildet av fam. er tatt ca 1910)
Historien forteller at gårdgutten var snar om å reise tilbake til Norge for å komme seg unna Hans raseri. Men historien forteller også at etter Ragnhilds død reiste Hans til Norge for å lete etter: ”the hired man who had ruined their lives”.
Resultatet av Norgesturen var altså at han gifter seg i 1922 i Kors kirke og blir værende i Romsdalen. Det er blitt sagt at Hans var gift med ”ungdomskjæresten”, men en kunne heller tro at det var Ragnhild siden de giftet seg så snart etter hun kom til Amerika.
Hans sine foreldre utvandret i 1892 og ble farmere på nabogården. Da Ragnhild måtte i fengsel flyttet hans mor til gården for å hjelpe til med barna. Hun døde samme dag som Ragnhild og de ble gravlagt samme dag. Faren var død noen år tidligere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar