søndag 1. mars 2009

Gravminner

Under vandring på kirkegården ved Vågøy kirke kommer jeg over dette gravminne. Jeg har aldri sett noe lignende før. Vågøya har lange kirketradisjoner så her er mange gamle jernkors, men kun to av denne spesielle typen. På platen står :

Elen Hagerup
født Havnes
født 23 september 1832
død 3 september 1909
Velsignet være dit Minde

Jeg ble nysgjerrig på denne damen som hadde så spesielt gravminne, hvem var hun? Var hun av rikmannsfolk eller ”fint folk”?

Ved å lete i kirkebøker og folketellingene finner jeg ikke noe som skulle tilsi at denne damen var noe mer ”spesiell” enn andre.
I 1853 er hun 20 år og gifter seg med Pladsemd Adolph Hagerup f. på Giske på Sunnmøre. Elen var født på Bjørnsund og var sannsynlig bosatt der til hun døde. I 1865 er Adolf gardbruger og selveier og i 1900 er de føderådsfolk hos den ene sønnen.

Kontasten til Elens gravminne er denne ”trefjøla” over Marit K Øverstedal.
Mor og Bestemor
Marit K
Øverstedal
Født Hjelvik 1840, død 1918
Velsignet
være dit Minde

Marit Knudsdatter Hjelvik er gårdmannsdatter og er hjemme hos foreldrene i 1865. Hun har giftet seg like etter og er i 1900 husmannskone på Teigen under Øvstedal i Tresfjorden.
Mannen døde i 1913 og da er det vel sannsynlig at Marit flytter til et av barna og derfor gravlagt i et annet prestegjeld.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar