mandag 23. mars 2009

Parelius-seminaret

Årets Parelius-seminar ble avviklet i kveld. Det arrangeres av Romsdals sogelag og var det 14 i rekken. Bjørn Austigard, formann i Romsdal Sogelag de siste 25 årene sa at Parelius-seminaret skal være en ”Møteplass og en arena for kunnskap”. Foredragsholderne får dekt det meste av utgiftene sine fra Parelius` minnefond så deltageravgiften er bare symbolsk.
Statsadvokat Nils Parelius var formann i Romsdal Sogelag fra 1958 til 1984. Han og hans ugifte søster testamenterte sine ”midler” til sogelaget og Nils Parelius bestemte at minnefondet skulle ha foreldrenes navn: ”Margit og Morten Parelius` Minnefond” Fra fondet kan det også søkes økonomisk støtte til ”lokalhistorisk arbeid i Romsdal”, det deles ut en gang i året.

Årets fordragsholder var Yngve Nedrebø fra Statsarkivet i Bergen og Digitalarkivet.
Han fortalte om utviklingen av Digitalarkivet. De orginale protokollene ble så mye brukt at en var redd de skulle bli ødelagt av ” alle som slikket på tommelen før de bladde til neste side”. Så grunnen til oppstarten var rett og slett for å verne orginalene mot slitasje.
Han fortalte at ca 40 % av brukerne bor utenfor Norge.

Han hadde også en del tanker om fremtiden. Bl.a at alle statsarkivene burde kunne kontaktes gjennom Digitalarkivet slik som det i dag gjøres til Statsarkivet i Bergen. Han mente at det arbeidet de gjør der frigjør tid og det er enklere og billigere å svare på ”nett”.
Bytellingene for 1885 blir ferdig i løpet av året
Men dessverre for alle som venter på 1910 tellinga, den kommer ikke før 1. desember 2010.
De kommer til å gå i gang med å legge ut alle dødsfall i Norge mellom 1900 til 1960.

Det var 54 lydhøre publikummere som syntes det var mye spennedene de fikk høre. Litt ”surfing” på Digitalarkivet ble det også tid til.

2 kommentarer:

  1. Jobber de noe med Parelius slekten også? Ser ikke sånn ut men vil bare sjekke for sikkerhets skyld.

    SvarSlett
  2. Som du sier ser det ikke sånn ut, men her er en link til noe Nils Parelius har skrevet. Om du ikke har sett dette før, kan det kanskje være nye og spennende opplysninger å finne. http://www.kystmuseet.no/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=111

    SvarSlett