tirsdag 10. mars 2009

"Det kongelige undsætningskorn”

Liv Ofsdal skriver om ”Det herrens år 1773….” sist lørdag og det fikk meg til å tenke på flere av mine forfedres problem rundt året 1773.

De første årene på 1770 tallet var det ”uår” i Norge. Amtmann Collin i Romsdal skriver i oktober 1772 at det regnet og var kaldt i hele August slik at ”at Sæden sildig har skudt sig og ei kunde komme til Modenhed”. Videre sier han at det var nattefrost i begynnelsen av September ”saa at kornet er reent bortfrosset, og hverken kan tiene til Spisning eller Sæd. Andre steder kunne det omsider indhøstede Korn nogenlunde kan tiende til Føde, men ei til Sæd”.
Det ser altsaa ud til en forestaaende almindelig Hungers Nød for de fattige Indvaanere. Misvæxt i Landet, slet Fiskerie, faa og dyre Korn Vahre i Kiøbstederne og intet at kiøbe for. Gud forbarme sig.

Kanseliet i København tok straks affære og 21 jan 1773 kom den første skipslasten med korn til Molde. Det var knapt 100 tønner rug som kom i første sendig og det monnet ikke stort. I mars kom det to skipslaster og en i mai, til sammen 1845 tønner med havre.
Kornet var innkjøpt i Danmark og danske provinser i Nord Tyskland.

Bare en liten del av kornet som ble utlevert ble solgt mot kontant betaling. Mesteparten ble utdelt med pant i eiendommer, og liten del ble gitt som gave til slike som ikke kunne skaffe nødvendige midler eller garantier.
For å få utdelt korn måtte en ha med attest fra presten om at man var trengende. Hver person ble så listeført med navn, hvor han kom fra og hvor mye korn han fikk med seg.

Det var ikke lett å få inn pengene for det kornet som hadde blit utdelt på ”krita”. På Høsttinget i alle tinglaga i 1774 ble dette problemet tatt opp . Resultatet var at ca 500 personer fikk ettergitt skylda si, 55 av disse var døde.

Min 3x tipoldefar Nils står på lista over de som i jan 1773 fikk "udcreditert 2 skiepper rug" og 1 tønne havre 28 maj 1773. Sannsynlig har han betalt gjelda si for han er ikke på listen over de som fikk ettergitt gjelda (og han døde noen år senere).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar