onsdag 11. mars 2009

Tidlig vinter og vår.

I går var det første kurskveld på kurset i gotisk som DIS-Møre og Romsdal arrangerer i Molde. Det er 24 påmeldte, men ikke alle var tilstede i går kveld.
Leder i DIS-MR, Jonny er kursholder/foreleser. Noen har gått flere kurs tidligere, men det er alltids noe nytt å lære. ”Øvelse gjør mester”.

I går skrev jeg jo om missvekst, korn og sæd. En av ”leseprøvene” Jonny hadde til oss på kurset dreide seg også om det. Helt til slutt i kirkeboka for Grytten i året 1785 har presten skrevet følgende:

"27 d Augusti afvigte faldt saa megen Snee her paa Grytten at Kornet etc. var tildækket til d 29 d. Ellers var dette uagtet:/ Sommeren passabel saa at høsten kunet blevet Riigere i fold forrige Aars frost ikke havde tvunget de fleeste til at bruge Schotsck koren til Sæd, herved blew mange bedragne i det haab at faae opretning for de 4 rd ? tilligemed at sætte sig derved i mere Sikkerhed for oftte tilfaldende misvæxt, thi dette koren var aldeles upassende med det Nordenfieldske Clima – nogle Stæder Søndenfields havde derimod bedre lykke".

”Kontasten” kan leses i Romsdals Budstikke i går.
På markene rett over fjorden for Rødven stavkirke er våronna allerede i gang. Jorda er gjødsla (med møkk) og pløgd. Dette ble gjort i forrige uke. Gardbrukerne sier de ikke kan huske at dette har blitt gjort så tidlig før. De venter med å så da de regner med at det kan blir frostnetter enda.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar