tirsdag 31. mars 2009

"Mannen" truer

Sommeridyll og gøy på landet er nå definitivt over for meg og mine. I alle fall når det dreier seg om Romsdalen.

1300 meter rett opp fra dalbotnen står ”Mannen” og speider utover Romsdalen.

Han ser nå fredelig ut her han står, i alle fall sett nedenfra.

Kommer en nærmere ser han ut som til høyre på bildet. Jeg synes han ligner mer på et dyr enn en mann.

I aviser, TV og radio får vi nå høre og se hvor "truende" han er blitt den senere tiden. Det fortelles at han vil falle ned i dalen og ødelgge det meste i noen km omkrets.

Tidligere stod ”Kjerringa” trofast ved hans side, men først på 50 tallet raste hun nedover fjellsida og siden har han stått der alene. Er det raseriet over dette som nå slår så store sprekker?

NGU forsker og analyserer på hva som sannsynlig vil skje. De tar utganspunkt i sprekkene ved Mannen og antar at ialle fall 5 millioner kubikk med fjell løsner og raser nedover fjellsiden. Beregninger de har gjort tyder på at skredet vil gå over hele dalen da den er ganske trang her.

Elva Rauma vil demmes opp og de antar at demningen blir opptil 10 meter høy. Om raset skjer på en tid hvor vannføringa i elva er stor regner de med at ca 5 km av dalen - fra Horgheim til Monge - vil ligge under vann i løpet av et døgn. Da blir maleriet ”Fra Romsdalsfjorden” som Adelsteen Normann malte i 1875 sannhet. Var han spåmann?
Bildet kan sees på side 74 i boka ”Romsdalslandskapet” av Odd Sørås. Det er ikke Romsdalsfjorden en ser på maleriet, men nemlig et parti fra Horgheim og sørover (mot Monge) som ligger ved et stort vann eller en fjord!!

Men om vi oppholder oss på landstedet når raset kommer er vi allerede begravd i stenmassene før elva kan ta oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar