fredag 6. mars 2009

Søsterkirker

Viggers skriver om "søsterkirkene" i Gildeskål og oppfordrer meg til å skrive litt om ”søsterkirkene” i Rødven i Rauma Kommune. Rødven stavkirke antas bygd rundt 1300 tallet. Men man mener at det ble bygd en kirke på samme stedet allerede på 1100 tallet og at noe av materialet ble brukt opp igjen i den kirka som fortsatt står. Et par årsaker for at en tror at kirka ble bygd på 1100 tallet er at det ved den gamle inngangen på nordsiden av kirka er tydelige romanske detaljer datert til 1100 tallet. Under utgraving av det gamle jordgulvet ble det funnet en mynt fra 1100 tallet. Det finnes også noen flere ”funn” som gjør at disse årstallenen er sannsynlige.
Ved inngangen på sørsida er det gotiske detaljer som peker til 1300 tallet.
Opp igjennom årene har det vært mange endringer og reparasjoner på kirka. Dekoren innvendig skriver seg fra 1600- og 1700 tallet. Benkene i kirka kom opp tidlig på 1600 tallet mener man ut fra innskjæringa i de.

Thomas Von Westen var prest i Veøy i 1709 – 1716 og han satte i gang med omfattende restureringer. Rødven lå under Veøy prestegjeld helt frem til 1970, da hele prestegjeldet ble nedlagt. Rødven ble da overført til Grytten prestegjeld.

Stavkirka var gammel og liten og folket måtte i båt om de skulle til hovedkirka på Veøya, så etter mange år med diskusjoner ble det tilslutt enighet om å bygge tre nye kirker i prestegjeldet. Den ene ble da plasert ved stavkirka og fikk navnet Rødven kapell. Den ble vigslet 23 august i 1907. Det er en langkirke i tre, tegnet av Jens Z. W Kielland (nevø av Alexander Kielleand) og bygd i drakestil som var ”in” etter frigjøringa fra Sverige i 1905. Drakestilen er riktignok noe enklere her fordi den skulle ”harmonere” med stavkirka. Dette er også grunnen til at kirka i det hele har enklere og mindre dekor enn en ”drakestil” kirke vanligvis har. Kirken har relativt små vinduer og veggflatene er malt med en gylden rødbrun farge som kan oppfattes som at de er tjærebredde. Dette gjør at kirken er noe mørk og en kommer i ”stavkirkestemning”.

Stavkirka blir nå brukt bare ved spesielle annledninger og eies av Fortidsminneforeningen.
Her finnes mange bilder fra kirken både utvendig og innvendig.

Mer om Rødven stavkirke kan leses i Romsdalsmuseets årbok 2004 og "Jubileumsbok for Holm, Rødven og Veøy Kyrkjer 1907 – 2007". Begge er brukt som kilder.

4 kommentarer:

 1. Spennende stafett dette. Og så har vi søsterkirkene på Hadeland, er det noe for Laila mon tru?

  SvarSlett
 2. Neee. jeg har dårlig med Hadelandsrøtter, men jeg har en ide om et par andre kirker som er nær hverandre... la oss se hva helgen bringer :)

  SvarSlett
 3. Flott artikkel med mye interessant stoff. Vi får vite mye kulturhistorie fra andre landsdeler i en slik stafett. Vel stafett og stafett - jeg kaller det inspirasjon.

  SvarSlett
 4. Når mine to favorittblogger er følger hverandre på samme tema så blir det veldig bra. Tusen takk, Britt og Viggo

  SvarSlett