søndag 26. april 2009

Valeur II

16 April skrev jeg om den ukjente maleren Conrad Valeur, her kommer litt mer om hans arbeider.
Dette maleriet er fra ”bydelen” Innlandet i Kristiansund og er datert 1910 (på bildet). I Valeurs verksliste for året 1910 finnes bare et maleri som kan lokaliseres til Innlandet og det heter ”Fra Hønebugten, Kr-sund”.

Om dette maleriet er fra Hønebugten vet jeg ikke med sikkerhet. Det jeg vet med sikkerhet er at det røde bygget på maleriet er det første sykehuset i Kristiansund som lå i Fiskergata (bak husene ved 2) på Innlandet, et lite steinkast fra Hønebugta. Uten å være lokalkjent vet jeg at de husene som er malt bortenfor sykehuset ligger omtrent der det nye Thon Hotellet (1) i Kristiansund ligger og det området er kalt Hønebukta. Etter det jeg har lest var Hønebukta arbeiderstrøket og her er verneverdige hus helt tilbake fra 1600-tallet.

På motsatt side av hvor det gamle Sykehuset lå ligger i dag Dødeladen (3) og Tahitibrygga
som Frode Alnæs fra ”Dance with a Stranger” har restaurert.
Litt lenger bort ligger Lossiusgården (4) fra 1780. Navnet Lossius i Kristiansund er synonymt med klippfisk.

I følge et innlegg på Digitalt fortalt var det gamle sykehuset på Innlandet fra 1834 og ble avløst av et nytt sykehus på Kirkelandet i 1899.

Maleriet kan i dag sees i vestibylen på sykehuset i Kristiansund.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar