onsdag 29. april 2009

Gotisk kurs

Da er Gotisk kurs nr 3 gjennomført og jeg kan sette diplomen inn i ”samlingen”. Selv om en har gått kurs blir en ikke utlært, men "øve, øve jevnt og trutt og tappert det er tingen".

Foruten terping på bokstaver har vi også lært mye om seder og skikker gjennom de ulike dokumenter vi har tydet. Vi har stavet oss igjennom flere skifter fra de relativt ”enkle kår” til "rikmannsfruen" fru Maren Breier Lunds Adrian.

Den gang som nå var de skriveføres håndskrift veldig variabel og dermed også temmelig variabel vanskelighetsgard ang tyding. Presteattester fra tidlig 1700 tall var enklere å lese enn en ”regning” fra 1900.
Det eldste dokumentet vi forsøkte oss på var deler av et skifte fra 1683, og det var absolutt ikke av det vanskeligste.

Vi fikk også en innføring i pengeverdier og Jonny viste oss et regnestykker i forbindelse med betaling av en ”Kromtap og 1 bag tap” ved Lessoe Werk i 1795. Joda Jonny var enig i summen ”Verkssjef” A. Irgens hadde kommet frem til. Vi andre var mer usikre, men ingen tvilte på at Jonny hadde rett.

Det har vært 6 lærerike og trivelige kvelder . Takk til Jonny!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar