tirsdag 10. februar 2009

Ingrid

I dag har Ingrid navnedag. Navnet er norrønt og betyr ”den vakre” og ”den unge”.
Iflg Wikipedia var Ingrid blandt de mest populære døpenavn i Norge i perioden 1885-1940 og igjen etter 1985. Statistisk sentralbyrå sier at det i dag er 24806 som har Ingrid som første fornavn og 15497 som har Ingrid som eneste fornavn.
Norge ligger ikke på topp når det gjelder bruk av navnet. I Sverige var det i 2006 fem ganger flere som het Ingrid enn i Norge. Ingrid Bergmann effekt? Navnet er ellers mye brukt i Belgia, Tyskland og Frankrike.
I min slekt har navnet Ingrid fulgt ”god norsk” navnetradisjon (barn oppkalt etter sin bestemor) og blitt brukt i annen hvert ledd siden 1796. Jeg ser at jeg bør forfølge en gren for å se om det er Ingrid enda lenger bakover.
Så langt jeg har oversikt over i dag er det tre i min slekt som har navnet Ingrid, alle etterkommere etter Ingrid f. 1796.
Dette er min tipoldemor Ingerid/Ingri/Ingrid vel 50 år gammel. Jeg vil si hun har navnet sitt med rette. Men om en sammenligner med en 50 åring i dag kan vi vel være enig om at hun ser relativt mye eldre ut.
Ingrid døde i 1913 - 60 år gml. - sannsynlig av hjertesvikt. Det er blitt fortalt at hun hadde mye vann i kroppen. Historien forteller også at da legen ble spurt om noe kunne gjøres svarte han ”ikke om du hadde vært dronning”. Det ble også sagt at hun aldri kom over sorgen etter den eldste sønnen som døde ”alene” i Bergen 19 år gammel i 1896.
Til høyre "utstyrskisten" hennes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar